”Untitled”, acrylic and vinyl colors on plywood, 160 x 145 cm 2007

Different cuts

​

Fredrik Nordins målningar breder ut sig över Galleri Rostrums väggar i Malmö likt söndertrasade inälvor (t.o.m 3.2). Det låter kanske inget vidare men helheten balanserar mellan skönhet och äckel. Vrängda, strimmade former i rödorange, grönt och brunt vrider sig runt varandra i trådiga organismer. Allt målat med glänsande feta akryl- och vinylfärger på plywood, som nogrant figursågats i slingrande former.

när jag läser att konstnären inspirerats av ett besök på Galaposöarna och mötet med det rika djur- och växtlivet får jag delvis ett nytt perspektiv. Nordin reste i Darwins fotspår till Stillahavsöarna där vetenskapsmannen gjorde väsentliga upptäckter för sin ekokgörande ”Om arternas uppkomst”. Utställningens märkliga köttiga, ibland svampiga bildobjekt får nu karaktären av dissikerade organ som livsformer i utveckling. I symbolisk bemärkelse ett slags förstadier med drag av DNA-spiraler och insektskroppar.

Om målningarna är påstridiga och egenartade till sitt uttryck är akvarellerna  desto mer dämpade. I halvt transparanta pastelltoner växer drömska former fram, ibland skimrande likt muterade såpbubblor. Det är en i hög grad sällsam utställning.

Carolina Söderholm, Sydsvenskan

View of ”Untitled” and ”Untitled”

View of ”Blue stripe” and ”Flying brown”

View of ”Totem”

”Little yellow”, acrylic and vinyl colors on plywood, 45 x 38 cm 2007

”Blue stripe”, acrylic and vinyl colors on plywood, 88 x 94,5 cm 2007

”Totem”, acrylic and vinyl colors on plywood, 36 x 135 cm 2007

View of ”Untitled”, watercolor on paper 2007

”Flying brown”, acrylic and vinyl colors on plywood, 63 x 52 cm 2007