”Untitled”, acrylic and vinyl colors on plywood, 160 x 145 cm 2007

Different cuts

Fredrik Nordins målningar breder ut sig över Galleri Rostrums väggar i Malmö likt söndertrasade inälvor (t.o.m 3.2). Det låter kanske inget vidare men helheten balanserar mellan skönhet och äckel. Vrängda, strimmade former i rödorange, grönt och brunt vrider sig runt varandra i trådiga organismer. Allt målat med glänsande feta akryl- och vinylfärger på plywood, som noggrant figursågats i slingrande former.

när jag läser att konstnären inspirerats av ett besök på Galapagosöarna och mötet med det rika djur- och växtlivet får jag delvis ett nytt perspektiv. Nordin reste i Darwins fotspår till Stillahavsöarna där vetenskapsmannen gjorde väsentliga upptäckter för sin epokgörande ”Om arternas uppkomst”. Utställningens märkliga köttiga, ibland svampiga bildobjekt får nu karaktären av dissikerade organ som livsformer i utveckling. I symbolisk bemärkelse ett slags förstadier med drag av DNA-spiraler och insektskroppar.

Om målningarna är påstridiga och egenartade till sitt uttryck är akvarellerna  desto mer dämpade. I halvt transparenta pastelltoner växer drömska former fram, ibland skimrande likt muterade såpbubblor. Det är en i hög grad sällsam utställning.

Carolina Söderholm, Sydsvenskan

View of ”Untitled” and ”Untitled”

View of ”Totem”

”Blue stripe”, acrylic and vinyl colors on plywood, 88 x 94,5 cm 2007

”Little yellow”, acrylic and vinyl colors on plywood, 45 x 38 cm 2007

View of ”Untitled”, watercolor on paper 2007

View of ”Blue stripe” and ”Flying brown”

”Totem”, acrylic and vinyl colors on plywood, 36 x 135 cm 2007

”Flying brown”, acrylic and vinyl colors on plywood, 63 x 52 cm 2007